In Memoriam mr. J.P.C.M. van Riet

Mr. Jan van Riet was de grondlegger van het kantoor dat aan de basis stond van ons huidige kantoor. Hij begon in 1984 als advocaat en bleef dat tot kort voor zijn dood in 2022.

In die 38 jaren dat hij als advocaat optrad, was hij recht door zee, helder, praktisch, humorvol en altijd zoekend naar een oplossing. Hij deed niet alleen de grote zaken, maar zette zich in voor een ieder die om zijn hulp vroeg. Dat waren dan vaak zaken waar hij de krant of het journaal niet mee haalde, maar hij heeft zo veel kunnen betekenen voor de bewoners van de voormalige Oostelijke Mijnstreek.

Wij beiden hebben het vak van Jan mogen leren en wij zullen ons kantoor in zijn geest voortzetten.

Jan van Riet
Mr. J.P.C.M. (Jan) Van Riet